De Credit Life Woonlastenverzekering zorgt ervoor dat uw klant kan blijven wonen.

Woonlastenverzekering

Blijven wonen, ook als het tegenzit.

Goed hypotheekadvies is geen eenrichtingverkeer, het is dynamisch. U en de klant wisselen informatie uit, wegen risico’s af en komen samen tot het einddoel: bescherming van het financiële fundament onder de koopwoning. Helaas blijkt deze bescherming in de praktijk vaak onvoldoende geregeld. Maar liefst 40% van de gedwongen woningverkopen wordt veroorzaakt door de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Dit had in de meeste gevallen voorkomen kunnen worden als de de risico’s duidelijker waren geweest voor de klant.

Onderzoeken geven aan dat het risico van overlijden tot vijf keer kleiner is dan het risico van arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. 81% van de hypotheekklanten is verzekerd voor overlijden, maar slechts 12% is verzekerd voor arbeidsongeschiktheid en niet meer dan een luttele 3% voor werkloosheid. Dit terwijl ruim 60% van de eigenwoningbezitters géén of te weinig financiële buffers heeft om een inkomensterugval op te vangen. Dat is vreemd en financieel heel risicovol.

Met de Credit Life Woonlastenverzekering hoeven uw klanten zich geen zorgen te maken over hun woonlasten. Die kunnen ze met de woonlastenverzekering gewoon blijven betalen.

Kenmerken

  • Scherpe premie
  • Looptijd onbeperkt (tot maximale eindleeftijd van 70 jaar)
  • Keert uit als het eigen beroep niet meer kan worden beoefend
  • Elke oorzaak van de arbeidsongeschiktheid gedekt
  • Bestaande aandoeningen verzekerbaar
  • Eenmalige extra uitkering bij arbeidsongeschiktheid en ziekenhuisopname
  • Optie voor uitsluitend ongevallendekking beschikbaar

 

Ruime dekking

De Credit Life Woonlastenverzekering heeft de beste voorwaarden. Bij lichamelijke of psychische klachten die de beroepsuitoefening helemaal of deels verhinderen, wordt afhankelijk van de gekozen eigenrisicotermijn altijd een maandbedrag uitgekeerd op basis van beroepsarbeid. Vanaf het derde jaar kan er gekozen worden voor gangbare, passende of beroepsarbeid. Het aantal beroepen dat niet onder het criterium beroepsarbeid valt is minimaal.

Bekijk de uitgebreide uitleg over de criteria gangbare, passende en beroepsarbeid.

Bestaande aandoeningen verzekerbaar

Mensen met een bestaande aandoening mogen kiezen: meeverzekeren tegen een opslag, of uitsluiten met een clausule.

Eenmalige extra uitkeringen

Verzekerden ontvangen een extra eenmalige uitkering van € 3.000 wanneer zij duurzaam en volledig arbeidsongeschiktheid raken. Bij ziekenhuisopname geldt een extra uitkering van € 35 per dag, tot een maximum van 30 opnamedagen.

Ongevallendekking beschikbaar

Klanten die hun woonlasten uitsluitend tegen het risico van een ongeval willen verzekeren kunnen dit doen tegen een 60% lagere premie. Later overstappen naar een volledige dekking kan – na medische acceptatie – altijd.

Heldere voorwaarden

De voorwaarden zijn voor iedereen begrijpelijk. De verzekerde weet precies waar hij aan toe is en wat hij kan verwachten. Dus geen nare verrassingen als er een beroep op de verzekering wordt gedaan. Zekerheid staat voorop.

Lees hier de voorwaarden.

Documenten

Let op! Deze voorwaarden gelden voor nieuw af te sluiten verzekeringen. Jouw lopende verzekering heeft mogelijk andere voorwaarden.

Veel gestelde vragen

Nee, ook werknemers met een flexibel en/of tijdelijk contract kunnen een woonlastenverzekering afsluiten.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ja, dat kan. Indien er wordt gekozen voor de module ‘werkloosheidsdekking’ dient de woonlastenverzekering in de periode van 1 maand voor en 1 maand na het afsluiten (tekenen hypotheekofferte) van de hypotheek te worden aangegaan.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ja, alleen bij de werkloosheidsdekking worden extra vragen gesteld.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ja dat is mogelijk. Echter mag de verzekerde er niet op vooruit gaan tijdens arbeidsongeschiktheid.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

NHG zorgt ervoor dat hypotheeknemers onder voorwaarden geen restschuld overhouden indien de woning gedwongen verkocht zou moeten worden. De woonlastenverzekering voorkomt juist de situatie dat de woning gedwongen verkocht moet worden. Voorkomen is beter dan genezen!

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Arbeids(on)geschiktheid kan op verschillende manieren worden beoordeeld

Bij de Woonlastenverzekering kunt u kiezen uit de volgende 3 criteria:
Gangbare arbeid: Hierbij wordt bepaald in welke mate er nog werkzaamheden kunnen
worden gedaan. Hierbij wordt geen rekening gehouden met ervaring of opleiding.
Passende arbeid: Hierbij wordt bepaald in welke mate er nog werkzaamheden kunnen worden gedaan. De werkzaamheden moeten aansluiten op ervaring en opleiding.
Beroepsarbeid: Hierbij wordt bepaald in welke mate het eigen beroep kan worden uitgeoefend.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Voor de dekking arbeidsongeschiktheid hangt dit af van de gemaakte keuze bij aanvang van de verzekering:

  • Premie aftrekbaar, dan zijn de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid belast.
  • Premie niet aftrekbaar, dan zijn de uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid onbelast.

De premie voor de dekking van de werkloosheid is nooit aftrekbaar en de uitkeringen zijn in geval van werkloosheid altijd onbelast.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Alleen indien er gekozen is voor beroepsarbeid dient een wijziging van het beroep te worden doorgegeven. Een ander beroep, of een andere functie (verzwaring of verlichting) kan namelijk gevolgen hebben voor de dekking.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Welke wijzigingen moet een verzekerde nog meer doorgeven?

Wijzigingen van de gegevens van de verzekerde zoals een rekeningnummer of een adreswijziging kan de verzekerde rechtstreeks aan Credit Life doorgeven via Administratie@creditlife.nl o.v.v. het polisnummer. Wijzigingen die betrekking hebben op de verzekering zelf dienen via de adviseur te gaan.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Nee. Een uitkering van een Woonlastenverzekering heeft geen invloed op de WIA uitkering van het UWV.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Indien een verzekerde voor afloop tijdelijk contract wordt ontslagen kan een uitkering worden aangevraagd tot het einde van het tijdelijk contract. Na afloop van een tijdelijk contract is er geen recht op een werkloosheidsuitkering uit de woonlastenverzekering.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Vanaf 35% arbeidsongeschiktheid wordt het volledige verzekerde bedrag uitgekeerd.

Bij werkloosheid is dit anders. Bij volledige werkloosheid wordt het volledige bedrag uitgekeerd. Indien verzekerde gedeeltelijk werkloos raakt wordt het verzekerd bedrag gedeeltelijk uitgekeerd.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Nee, alleen mag de verzekerde er niet op vooruit gaan tijdens arbeidsongeschiktheid.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Nee, er zit geen limiet aan het totaal uitgekeerde bedrag.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Indien de verzekerde binnen 36 maanden weer werkloos wordt mag de oude claim weer worden opgestart.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.