Samen
Sterk
Zekerheid

De Credit Life Inkomensgarantie voorkomt een ongewenste inkomensdaling bij arbeidsongeschiktheid.

Inkomensgarantie

Gegarandeerd het gewenste inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Als mensen niet meer kunnen werken door een ziekte of ongeval, komen ze na 2 jaar in aanmerking voor een WIA uitkering. De hoogte van deze uitkering is afhankelijk van vele factoren. Het inkomen kan hierbij fors dalen, zelfs onder de € 510,- per maand. Met alle vervelende gevolgen van dien, die u uw hypotheekklanten natuurlijk graag bespaart.

De Credit Life Inkomensgarantie voorkomt een ongewenste daling van het inkomen bij arbeidsongeschiktheid. Bij het afsluiten van de verzekering geeft uw klant aan, welk inkomen hij of zij wilt blijven ontvangen in het geval van arbeidsongeschiktheid. De Credit Life Inkomensgarantie vult de WIA-uitkering tijdens arbeidsongeschiktheid gegarandeerd aan tot dit gewenste bedrag. Zo weten klanten zeker dat het inkomen voldoende is om zonder financiële zorgen verder te kunnen leven.

 

Medische Acceptatie MyCreditLife

De medische beoordeling van een Credit Life Inkomensgrantie wordt uitgevoerd in het klantportaal MyCreditLife van Credit Life. Lees meer.

Kortom, met de Credit Life Inkomensgarantie profiteren klanten nu van een snel en geautomatiseerd medisch traject voor een scherpe prijs.

Kenmerken

 • Maakt een garantie bij arbeidsongeschiktheid tot maar liefst 90% van € 100.000,- mogelijk.
 • Garandeert altijd het gewenste inkomen, ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid of met het niet (volledig) benutten van de restverdiencapaciteit.
 • Biedt de keuze om de uitkering te indexeren. Zo blijft de uitkering waardevast.
 • Maakt lange verzekeringsduren mogelijk, zelfs tot een leeftijd van 70 jaar. Zo kunt u inspelen op de verhoogde leeftijd AOW.
 • Keert standaard € 3.000 extra uit bij volledige en duurzame arbeidsongeschiktheid.
 • Keert standaard een extra uitkering van € 35 per dag uit, dat verzekerde in ziekenhuis ligt.
 • Kent een gedegen verzekeraar sinds 1880

 

Documenten

Veel gestelde vragen

In de kern:

 • Inkomensgarantie: vult bij arbeidsongeschiktheid aan tot het gegarandeerde inkomen, maximaal 90% van € 100.000,
 • Woonlastenverzekering: keert een vast bedrag per maand uit, onafhankelijk van het inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Met een inkomensgarantie behoudt de verzekerde het gewenste (waardevaste) inkomen in geval van arbeidsongeschiktheid. De klant kan zijn leven financieel voortzetten op het gewenste niveau.
Of de klant gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt is, of dat de restverdiencapaciteit niet wordt benut heeft hierop geen invloed. Het inkomen wordt altijd tot het gegarandeerde inkomen aangevuld. Indien gekozen voor indexatie is dit gegarandeerde inkomen ook nog eens waardevast

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

De Credit Life Inkomensgarantie is af te sluiten voor nieuwe klanten die op zelfde moment een nieuwe hypotheek afsluiten, of waarvan de rentevaste periode van de hypotheek afloopt. Maar ook bij veranderingen te aanzien van hypotheek; lagere rente, andere  aflosvorm (beleggingshypotheken omzetten, of aflossingsvrije delen naar annuïteiten)

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Werknemers met een hypotheek op moment van afsluiten van de Inkomensgarantie.

De resterende looptijd van (één van) de hypothe(e)k(en) is minimaal 5 jaar op het moment van afsluiten van de Inkomensgarantie.

Zelfstandigen en ‘Directeur Groot Aandeelhouders’ (DGA) kunnen niet worden verzekerd.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 

Ja, voor het deel loondienst is de Credit Life Inkomensgarantie te sluiten.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Bij de bepaling van het inkomen wordt het UWV gevolgd. Het UWV gaat uit van het SV loon (sociale verzekeringsloon) over de afgelopen 12 maanden. Het SV loon is het loon waarover belastingen en sociale premies betaalt. Hier valt ook de onregelmatigheidstoeslag en het overwerk onder. Maar ook een auto van de zaak door middel van een bijtelling.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Is WGA hiaatverzekering een basisverzekering, dan is de Credit Life Inkomensgarantie een prima aanvulling. Veruit de meeste WGA hiaatverzekeringen in de markt zijn basisverzekeringen; ze bieden slechts een zeer beperkte inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid.

Heeft de klant echter een ‘WGA hiaat verzekering uitgebreid’, is de Woonlastenverzekering een voordeligere oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 

 

Ook al heeft de klant een excedentverzekering, dan is de Credit Life Inkomensgarantie een geschikt aanvulling.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Dit is het gewenste bruto inkomen per maand tijdens arbeidsongeschiktheid. De Inkomensgarantie vult het inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid aan tot dit gewenste bruto inkomen.

Het gegarandeerde inkomen is een percentage van het laatst verdiende inkomen. Hierbij is het laatst verdiende inkomen gemaximeerd.

Een voorbeeld:

Iemand heeft een inkomen (inclusief vakantie geld) van € 3000,- en wenst een bruto inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid van € 2700 bruto. Dan is dit 90% (€ 2700/ € 3000) van het inkomen. Dan is het gegarandeerd inkomen 90% van het laatst verdiende inkomen met een maximum van € 3000,-.

Na verloop van tijd wordt de klant arbeidsongeschikt en het laatst verdiende inkomen is hoger geworden en bedraagt € 4000 . Dan is het gegarandeerd inkomen € 2700.

Stel dat de klant arbeidsongeschikt wordt en het laatst verdiende inkomen is lager geworden en bedraagt € 2500, dan heeft de klant een gegarandeerd inkomen van 90% van € 2500 is € 2250.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Het gegarandeerd inkomen is minimaal 70% en maximaal 90% van het huidige inkomen. Deze garantie is mogelijk voor inkomens tot € 100.000 bruto per jaar (€ 6.667 per maand).

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Kan de verzekering worden afgesloten met een inkomen hoger dan € 100.000?

Ja, dat kan. Echter gaat het gegarandeerde inkomen niet verder dan 70% tot 90% van € 100.000 bruto jaarinkomen.

Stel dat iemand € 100.000 bruto per jaar verdient en de Credit Life Inkomensgarantie afsluit voor 90% van zijn laatst verdiende inkomen. Dan geldt de garantie van 90% voor € 100.000, dit is het maximaal te verzekeren inkomen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Indien gekozen is voor indexatie tijdens de uitkering wordt het gegarandeerde inkomen halfjaarlijks verhoogd. Hierdoor blijft het gegarandeerd inkomen/de uitkering waardevast. Dit is belangrijk. Zeker indien de verzekering een langere looptijd heeft.  

De hoogte van indexatie is gelijk aan de indexatie van het minimumloon en afgeleid aan de stijging van het gemiddelde loon in Nederland. Wel is de indexatie van de Inkomensgarantie gemaximeerd tot 2% per jaar. 

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Één keer per drie jaar (eerste keer na 3 jaar) kan het gegarandeerd inkomen zonder gezondheidsverklaring worden verhoogd. Deze verhoging is minimaal 5% en maximaal 15% en gelijk aan het gestegen inkomen.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • de klant is nu en de afgelopen 180 dagen volledig arbeidsgeschikt, en;
 • tijdens deze periode aan het werk en wordt hiervoor betaald, en;
 • er is niets bekend over ontslag of dreiging van ontslag.

Andere verhogingen gaan met een gezondheidsverklaring. Verlagen kan altijd zonder gezondheidsverklaring.

Aanpassingen gaan tegen de dan geldende tarieven en voorwaarden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Één keer per drie jaar, gerekend vanaf de ingangsdatum, ontvangt de verzekerde een mail van de verzekeraar. Deze mail is een ‘reminder’ om in geval van een veranderd inkomen/behoefte contact op te nemen met de adviseur. Een eventuele aanpassing van het gegarandeerde inkomen verloopt via de adviseur. Hiermee blijft de verzekering passend. Zowel voor de klant als de adviseur een veilig uitgangspunt.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

De Credit Life Inkomensgarantie werkt samen met de WIA. De WIA is op basis van gangbare arbeid (UWV volgend). Daarom werkt de Credit Life Inkomensgarantie ook alleen op basis van gangbare arbeid.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Klant kan kiezen voor een looptijd van 5 tot onbeperkt (tot maximale leeftijd op einddatum).

Een aanvulling op de WIA uitkering wordt ontvangen zolang de verzekering loopt en wordt voldaan aan de voorwaarden van de Credit Life Inkomensgarantie.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Nee, dat hoeft niet. Wel kan dit verstandig zijn, aangezien de inkomensgarantie is vastgesteld op basis van het inkomen op het moment van afsluiten.

Als het salaris wijzigt kunnen ook de inkomenswensen veranderen. Als dat het geval is, is het belangrijk ook de inkomensgarantie aan te passen. Zowel omhoog als omlaag is dit mogelijk.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Nee, dat is niet nodig.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 • Klant gaat verhuizen
 • Klant vertrekt voor langer dan twee maanden naar het buitenland;
 • Klant minder dan 16 uur per week zijn/haar beroep, waarvoor hij/zij wordt betaald, actief gaat uitoefenen;
 • Klant gebruik gaat maken van een VUT-regeling of met (pre-) pensioen gaat;
 • Klant als (zelfstandig) ondernemer gaat werken.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

In geval van arbeidsongeschiktheid is het nieuwe maandinkomen al het inkomen waarover belasting wordt betaald (inclusief vakantiegeld). Hier horen ook bij inkomsten uit:

 • De WIA;
 • sociale voorzieningen
 • en een andere verzekering die het inkomen aanvult bij arbeidsongeschiktheid. (Woon)Lastenverzekeringen horen hier niet bij.

Zie de exacte omschrijving in de voorwaarden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ja, het inkomen (SV loon) van (laatste 12 maanden)het afgelopen jaar wordt overgenomen. Hierin wordt het UWV gevolgd

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

In geval van arbeidsongeschiktheid is het nieuwe maandinkomen al het inkomen waarover belasting wordt betaald (inclusief vakantiegeld). Hier horen ook bij inkomsten uit:

 • De WIA;
 • sociale voorzieningen;
 • en een andere verzekering die het inkomen aanvult bij arbeidsongeschiktheid. Lastenverzekeringen horen hier niet bij.

Zie de exacte omschrijving in de voorwaarden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Algemene uitsluitingen zoals roekeloosheid, molest en bovenmatig alcohol gebruik. En in sommige gevallen staat een clausule op de polis. Deze clausule geldt als de klant geen volledige dekking kan krijgen. Dit kan bijvoorbeeld komen door een ziekte, klacht of gebrek die hij/zij voor het begin van de verzekering al had. De klant wordt altijd eerst geïnformeerd over een clausule.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Voor de Credit Life Inkomensgarantie betaalt de klant maandelijks een premie. Deze premie is aftrekbaar voor de belasting. Afhankelijk van het inkomen krijgt de klant een bepaald deel van de premie terug van de belasting.

Uitkeringen uit deze verzekering zijn belastbaar.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ja. Net als bij de woonlastenverzekering geldt er ook premievrijstelling bij de Inkomensgarantie bij een uitkering.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Gedurende de gehele verzekeringsduur. De verzekeringsduur kiest de klant zelf. De laatste twee jaar van de looptijd van de verzekering hoeft geen premie meer betaald worden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ja, in principe wel. De premie van de Credit Life Inkomensgarantie blijkt gelijk tijdens de looptijd.

Wel kan de verzekeraar jaarlijks de premie naar boven of naar beneden aanpassen. Dat kan bijvoorbeeld zijn als de WIA wetgeving veranderd. Het is de intentie van de verzekeraar om elk jaar de premie gelijk te houden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

De verzekeraar kan jaarlijks de premie naar boven of naar beneden bijstellen. Dat kan bijvoorbeeld noodzakelijk zijn als de WIA wetgeving veranderd. Het is de intentie van de verzekeraar om elk jaar de premie gelijk te houden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

De Credit Life Inkomensgarantie kun je aanvragen via het Extranet en de adviessoftwarepakketten (Adviesbox, Findesk, DIAS Advies en Finix). Via de adviessoftwarepakketten verloopt de aanvraag digitaal via HDN.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Nee. U kunt de Credit Life Inkomensgarantie afsluiten indien u in het bezit bent van WFT Hypothecair Krediet.

Toelichting Bureau DFO:

De verzekering mag worden afgesloten zonder WFT inkomen indien er een relatie is met de hypotheek, daarbij is het moment van afsluiten niet doorslaggevend:

“Onder de definitie van betalingsbeschermer vallen verzekeringen ter dekking van het risico dat verband houdt met de nakoming van betalingsverplichtingen uit hoofde van een overeenkomst inzake consumptief en/of hypothecair krediet. Een groot aantal soorten verzekeringen kunnen onder deze definitie vallen. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan verzekeringen tegen het geheel of gedeeltelijk wegvallen van het inkomen of de inkomsten van een cliënt door arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden of een combinatie van deze dekkingen die in samenhang met een overeenkomst inzake krediet worden gesloten.

In de praktijk zal een verband tussen de verzekering en de overeenkomst inzake krediet aanwezig zijn omdat deze op hetzelfde moment worden aangeboden, geadviseerd of afgesloten.

Indien de verzekering niet op hetzelfde moment wordt aangegaan of aangeboden, is het toch denkbaar dat uit de omstandigheden van het geval – bijvoorbeeld de doelstelling van de cliënt of de intentie van de financiële onderneming – toch een verband met een overeenkomst inzake krediet kan worden aangenomen.”

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ja, dat kan zinvol zijn in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als iemand de inkomensgarantie van 90% verder wilt aanvullen met een vast bedrag uit de woonlastenverzekering tot maximaal 100%.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Op het moment dat de klant in de WIA komt. Dit is meestal na twee jaar ziekte. Komt de uitkering onder het gewenste gegarandeerde inkomen uit, dan start de aanvulling uit de Credit Life Inkomensgarantie.

Heeft de klant gekozen voor een dekking in het tweede jaar, start de uitkering in het tweede jaar.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Dit hangt af van het inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid en het gegarandeerde inkomen. Als het inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid onder het gegarandeerde inkomen uitkomt, vult de Credit Life Inkomensgarantie het inkomen aan. Zo wordt het inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid gelijk aan het gegarandeerde inkomen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

De klant krijgt de aanvullende uitkering zolang de verzekering loopt en de klant voldoet aan de voorwaarden van de verzekering. De uitkering eindigt altijd op de einddatum. De einddatum is vermeld op de polis.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ja, de polis is maandelijks opzegbaar.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.