De Credit Life Inkomensgarantie voorkomt een ongewenste inkomensdaling bij arbeidsongeschiktheid.

Inkomensgarantie

Gewoon je inkomen behouden.

De Credit Life Inkomensgarantie garandeert dat jouw inkomen op het door jouw gewenste niveau blijft. Dat doen we door jouw uitkering aan te vullen tot een bedrag dat we vooraf afspreken. We kunnen zelfs volledig aanvullen, tot 100% van je huidige inkomen!

Bij het afsluiten van de verzekering geef je aan welk inkomen je wil blijven ontvangen en hoelang de verzekering moet duren. De Credit Life Inkomensgarantie vult dus je arbeidsongeschiktheidsuitkering aan tot dit gewenste bedrag, zolang als je verzekering loopt. Je hebt de mogelijkheid om je verzekerd inkomen op ieder moment aan te passen.

Maar we doen meer. Je kunt ook kiezen voor een geïndexeerde uitkering zodat je altijd  een waardevaste uitkering in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid hebt.

 

Inkomensgarantie

3x Altijd

Altijd blijven leven zoals je gewend bent.

Altijd waardevaste uitkering door indexatie.

Altijd exact op maat.

Kenmerken

 • Inkomens te verzekeren tot 100% van het laatst verdiende bruto loon, met een maximum van 100.000 euro per jaar.
 • Altijd een aanvulling tot het gewenste inkomen, zowel bij gehele als gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.
 • Optionele indexatie zodat uitkering waardevast is.
 • Lange looptijden mogelijk, tot maximaal 70 jaar. Zelfs bij verdere verhoging van de AOW-leeftijd blijft het advies passend.
 • Altijd 3.000 euro als je langdurig en volledig arbeidsongeschikt wordt.
 • 35 euro per dag als je in het ziekenhuis ligt.

Documenten

Let op! Deze voorwaarden gelden voor nieuw af te sluiten verzekeringen. Jouw lopende verzekering heeft mogelijk andere voorwaarden.

Veel gestelde vragen

In de kern:

 • Inkomensgarantie: vult bij arbeidsongeschiktheid aan tot het gegarandeerde inkomen, maximaal 90% van € 100.000,
 • Woonlastenverzekering: keert een vast bedrag per maand uit, onafhankelijk van het inkomen bij arbeidsongeschiktheid

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ja, voor het deel loondienst is de Credit Life Inkomensgarantie te sluiten.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Bij de bepaling van het inkomen wordt het UWV gevolgd. Het UWV gaat uit van het SV loon (sociale verzekeringsloon) over de afgelopen 12 maanden. Het SV loon is het loon waarover belastingen en sociale premies betaalt. Hier valt ook de onregelmatigheidstoeslag en het overwerk onder. Maar ook een auto van de zaak door middel van een bijtelling.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Is WGA hiaatverzekering een basisverzekering, dan is de Credit Life Inkomensgarantie een prima aanvulling. Veruit de meeste WGA hiaatverzekeringen in de markt zijn basisverzekeringen; ze bieden slechts een zeer beperkte inkomenszekerheid bij arbeidsongeschiktheid.

Heeft de klant echter een ‘WGA hiaat verzekering uitgebreid’, is de Woonlastenverzekering een voordeligere oplossing.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 

 

Ook al heeft de klant een excedentverzekering, dan is de Credit Life Inkomensgarantie een geschikt aanvulling.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Het gegarandeerde inkomenis het bedrag dat jij tenminste wilt ontvangen als je arbeidsongeschikt wordt. Als je uitkering minder is dan dit bedrag, vult jouw Credit Life-verzekering je uitkering aan tot het gegarandeerde inkomen. Het gegarandeerde inkomen is altijd een bruto bedrag. Daar kiezen we voor omdat een netto bedrag door bijvoorbeeld veranderingen in belastingtarieven kan veranderen. Een bruto bedrag blijft altijd hetzelfde.

Vaak wordt een gegarandeerd inkomen als een percentage opgeschreven.

Een voorbeeld:

Je hebt een inkomen van 4000 euro per maand, inclusief vakantiegeld. Bij arbeidsongeschiktheid kan je je uitgavenpatroon zo aanpassen dat je met 3600 euro ook rond komt. 3600 euro is 90 procent van 4000. Je sluit daarom een verzekering af die jouw uitkering aanvult tot 3600 euro. Je hebt nu een gegarandeerd inkomen van 90 procent van maximaal 4.000 euro.

Let op: Ga je meer verdienen? Dan groeit je verzekering niet automatisch mee. Als je arbeidsongeschikt wordt als je inmiddels 5000 euro verdient. Blijft Credit Life aanvullen tot 3600 euro. Je moet je verzekering aanpassen als je wilt dat de verzekering mee groeit. Ga je minder verdienen? Dan krimpt de verzekering mee. Verdien je op het moment dat je arbeidsongeschikt wordt 3.000 euro? Dan vult je verzekering aan tot 90 procent van 3000 euro (2.700 euro). Je kan je verzekering aanpassen om te zorgen dat je niet teveel premie betaalt.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Kan de verzekering worden afgesloten met een inkomen hoger dan € 100.000?

Ja, dat kan. Maar de verzekering keert nooit meer uit dan 100.000 euro bruto per jaar. Het gegarandeerde inkomen is altijd tussen de 70 en 100 procent van (maximaal) 100.000 euro.

Stel dat je 150.000 bruto per jaar verdient en de Credit Life Inkomensgarantie afsluit voor 100% van het laatst verdiende inkomen. Dan vult Credit Life bij arbeidsongeschiktheid de uitkering aan tot 100.000 euro. Dit is het maximaal te verzekeren inkomen. Dat komt in dit geval dus neer op een percentage van 66,6 procent.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Één keer per drie jaar (eerste keer na 3 jaar) kan het gegarandeerd inkomen zonder gezondheidsverklaring worden verhoogd. Deze verhoging is minimaal 5% en maximaal 15% en gelijk aan het gestegen inkomen.

Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

 • de klant is nu en de afgelopen 180 dagen volledig arbeidsgeschikt, en;
 • tijdens deze periode aan het werk en wordt hiervoor betaald, en;
 • er is niets bekend over ontslag of dreiging van ontslag.

Andere verhogingen gaan met een gezondheidsverklaring. Verlagen kan altijd zonder gezondheidsverklaring.

Aanpassingen gaan tegen de dan geldende tarieven en voorwaarden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Één keer per drie jaar, gerekend vanaf de ingangsdatum, ontvangt de verzekerde een mail van de verzekeraar. Deze mail is een ‘reminder’ om in geval van een veranderd inkomen/behoefte contact op te nemen met de adviseur. Een eventuele aanpassing van het gegarandeerde inkomen verloopt via de adviseur. Hiermee blijft de verzekering passend. Zowel voor de klant als de adviseur een veilig uitgangspunt.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

De Credit Life Inkomensgarantie werkt samen met de WIA. De WIA is op basis van gangbare arbeid (UWV volgend). Daarom werkt de Credit Life Inkomensgarantie ook alleen op basis van gangbare arbeid.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

 • Klant gaat verhuizen
 • Klant vertrekt voor langer dan twee maanden naar het buitenland;
 • Klant minder dan 16 uur per week zijn/haar beroep, waarvoor hij/zij wordt betaald, actief gaat uitoefenen;
 • Klant gebruik gaat maken van een VUT-regeling of met (pre-) pensioen gaat;
 • Klant als (zelfstandig) ondernemer gaat werken.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Het laatstverdiende inkomen voor arbeidsongeschiktheid is het bruto maandloon inclusief vakantiegeld, voorafgaand aan de dag dat de verzekerde zich bij de werkgever heeft ziekgemeld.

Over het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid wordt laatstverdiende inkomen vastgesteld door de werkgever.

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt het vastgesteld door het UWV bij de beoordeling van de WIA aanvraag.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ja, het inkomen (SV loon) van (laatste 12 maanden)het afgelopen jaar wordt overgenomen. Hierin wordt het UWV gevolgd

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

In geval van arbeidsongeschiktheid is het nieuwe maandinkomen al het inkomen waarover belasting wordt betaald (inclusief vakantiegeld). Hier horen ook bij inkomsten uit:

 • De WIA;
 • sociale voorzieningen;
 • en een andere verzekering die het inkomen aanvult bij arbeidsongeschiktheid. Lastenverzekeringen horen hier niet bij.

Zie de exacte omschrijving in de voorwaarden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Voor de Credit Life Inkomensgarantie betaalt de klant maandelijks een premie. Deze premie is aftrekbaar voor de belasting. Afhankelijk van het inkomen krijgt de klant een bepaald deel van de premie terug van de belasting.

Uitkeringen uit deze verzekering zijn belastbaar.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ja. Net als bij de woonlastenverzekering geldt er ook premievrijstelling bij de Inkomensgarantie bij een uitkering.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ja, in principe wel. De premie van de Credit Life Inkomensgarantie blijkt gelijk tijdens de looptijd.

Wel kan de verzekeraar jaarlijks de premie naar boven of naar beneden aanpassen. Dat kan bijvoorbeeld zijn als de WIA wetgeving veranderd. Het is de intentie van de verzekeraar om elk jaar de premie gelijk te houden.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

De verzekeraar kan de premie wijzigen, als dit nodig is door een verandering van de wetgeving. Of als door te veel schades de financiële positie van de verzekeraar onverantwoord verslechtert.

Een wijziging kan alleen worden doorgevoerd voor alle polissen met dezelfde voorwaarden. Er verandert dus nooit één individuele verzekering.

De verzekeraar moet de noodzaak van een wijziging goed kunnen onderbouwen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

De Credit Life Inkomensgarantie kun je aanvragen via het Extranet en de adviessoftwarepakketten (Adviesbox, Findesk, DIAS Advies en Finix). Via de adviessoftwarepakketten verloopt de aanvraag digitaal via HDN.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Nee. U kunt de Credit Life Inkomensgarantie afsluiten indien u in het bezit bent van WFT Hypothecair Krediet.

Toelichting Bureau DFO:

De verzekering mag worden afgesloten zonder WFT inkomen indien er een relatie is met de hypotheek, daarbij is het moment van afsluiten niet doorslaggevend:

“Onder de definitie van betalingsbeschermer vallen verzekeringen ter dekking van het risico dat verband houdt met de nakoming van betalingsverplichtingen uit hoofde van een overeenkomst inzake consumptief en/of hypothecair krediet. Een groot aantal soorten verzekeringen kunnen onder deze definitie vallen. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan verzekeringen tegen het geheel of gedeeltelijk wegvallen van het inkomen of de inkomsten van een cliënt door arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, overlijden of een combinatie van deze dekkingen die in samenhang met een overeenkomst inzake krediet worden gesloten.

In de praktijk zal een verband tussen de verzekering en de overeenkomst inzake krediet aanwezig zijn omdat deze op hetzelfde moment worden aangeboden, geadviseerd of afgesloten.

Indien de verzekering niet op hetzelfde moment wordt aangegaan of aangeboden, is het toch denkbaar dat uit de omstandigheden van het geval – bijvoorbeeld de doelstelling van de cliënt of de intentie van de financiële onderneming – toch een verband met een overeenkomst inzake krediet kan worden aangenomen.”

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ja, dat kan zinvol zijn in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als iemand de inkomensgarantie van 90% verder wilt aanvullen met een vast bedrag uit de woonlastenverzekering tot maximaal 100%.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Dit hangt af van het inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid en het gegarandeerde inkomen. Als het inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid onder het gegarandeerde inkomen uitkomt, vult de Credit Life Inkomensgarantie het inkomen aan. Zo wordt het inkomen tijdens arbeidsongeschiktheid gelijk aan het gegarandeerde inkomen.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

De klant krijgt de aanvullende uitkering zolang de verzekering loopt en de klant voldoet aan de voorwaarden van de verzekering. De uitkering eindigt altijd op de einddatum. De einddatum is vermeld op de polis.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Ja, de polis is maandelijks opzegbaar.

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.