Samen
Sterk
Zekerheid

Credit Life ondersteunt u bij uw advies.

Verhoog de waarde van uw advies

 

De hoogte van de uitkering van het UWV bij langdurige ziekte is niet te voorspellen, de meeste adviespakketten tonen 2 of 3 scenario’s, in werkelijkheid zijn er wel 4.500 berekeningen (scenario’s) te maken. Wat we wél kunnen bepalen in overleg met de klant is hoeveel inkomen er minimaal benodigd is wanneer de klant arbeidsongeschikt geraakt. Dit is een veel gemakkelijkere insteek dan ‘gokken’ in welk scenario de klant eventueel komt. Het benodigde of gewenste inkomen is dan het uitgangspunt voor de berekeningen. De belangrijkste eerste stap bij het in kaart brengen van het financieel risico bij arbeidsongeschiktheid is goed inventariseren wat er wel of niet middels een collectieve regeling bij de werkgever is geregeld.

 

Hieronder vindt u de Credit Life Inkomensplanner en Advieskaarten om risicokansen in kaart te brengen.

Door samen met uw klant stapsgewijs te inventariseren waar zijn financiële risico’s liggen en te komen tot een passend advies biedt u extra toegevoegde waarde.

 

Inkomensplanner

 

De Inkomensplanner voor de (hypotheek)adviseur

Snel en eenvoudig advies over inkomensrisico's arbeidsongeschiktheid

Met deze super eenvoudige online tool kun je relaties snel en eenvoudig een volledig beeld geven van hun financiële situatie bij arbeidsongeschiktheid.

Lees meer

Documenten