Samen
Sterk
Zekerheid

Credit Life heeft zijn eigen Medische Acceptatie Afdeling.

Credit Life

Credit Life is een verzekeraar die mensen de zekerheid biedt dat zij bij ziekte, werkloosheid of overlijden aan hun langlopende financiële verplichtingen kunnen blijven voldoen.

Als verzekeraar bieden wij verzekeringsoplossingen op maat en ontwikkelen oplossingen die zijn toegesneden op het businessmodel van onze partners.

Wij werken voor onze partners en verzekerden met als motto:

‘Samen Sterk voor Zekerheid’

Samen 

Samen – omdat we door de bundeling van een ervaren administrateur en verzekeraar het beste van twee werelden bij elkaar brengen. De lijnen met het intermediair en onze verzekerden zijn kort, zodat we snel en efficiënt op vragen uit de markt kunnen reageren. Samen met onze partners ontwikkelen we nieuwe producten en bovenal systeemoplossingen die de werkdruk van onze partners verminderen. Zo kunnen we samen consumenten nog beter helpen bij het kiezen van de voor hen beste verzekeringsoplossingen. “Alleen ga je sneller, maar samen komen we verder!”

Sterk

Sterk – omdat Credit Life als verzekeraar beschikt over een sterke financiële positie en een transparante organisatiestructuur, en al jarenlang een solide A+ rating heeft. Credit Life loopt voorop in digitalisering. Daarnaast biedt Credit Life, als marktleider van onder andere woonlastenverzekeringen, een directe samenwerking met haar partners aan. Hierdoor is er voor onze partners en hun klanten rechtstreeks contact met Credit Life in geval van onder andere training, schade, medische acceptatie en polisadministratie. Sterk betekent voor ons: korte lijnen en transparante samenwerking.

Zekerheid

Zekerheid – dat is wat onze partners hun klanten willen bieden wanneer die een langlopende financiële verplichting zoals een hypotheek aangaan. Onze partners en hun klanten moeten er ook op kunnen vertrouwen dat risico’s als overlijden, ziekte, ongeval en werkloosheid over een lange periode – soms wel meer dan dertig jaar – verzekerd zijn en blijven. Met een geschiedenis die teruggaat tot 1880 biedt Credit Life zekerheid en betrouwbaarheid. Credit Life staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en is aangesloten bij KiFiD, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.