Samen
Sterk
Zekerheid

Credit Life is verantwoord en duurzaam.

Verantwoord en duurzaam ondernemen

Duurzaamheid binnen het vermogensbeheer conform: PRI (Principles for Responsible Investment) respectievelijk conform "Code Duurzaam Beleggen"

Achter het merk “Credit Life” staan de Duitse risicodragers Credit Life AG en Rheinland Versicherungs AG die in Nederland elk met een bijkantoor te Amsterdam zijn vertegenwoordigt. De Nederlandse bijkantoren van deze maatschappijen hebben in hun aanvraag tot het lidmaatschap bij het Verbond van Verzekeraars verklaard, de Nederlandse beleggingsprincipes overeenkomstig de voornoemde code niet aan te wenden. Het bijkantoor van Credit Life AG en van RheinLand Versicherungs AG beheren geen eigen vermogensbeleggingen. De vermogensbeleggingen van deze maatschappijen worden gecentraliseerd binnen het concernbrede Asset-Management in Duitsland beheerd. De beginselen die aan de vermogensbelegging in Duitsland ten grondslag liggen zijn neergelegd in de toezichtrechtelijke eisen die daaraan worden gesteld door de Duitse toezichthouder de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Deze zijn gebaseerd op § 54 lid 1 Versicherungsaufsichtsgesetz (wet op het verzekeringstoezicht) en de Anlageverordnung (beleggingsverordening). Het groepsinterne beleggingsbeleid voldoet hieraan.

De vermogensbeleggingen van de Credit Life AG en RheinLand Versicherungs AG worden, met in achtneming van de Duitse toezichtrechtelijke principes, actief beheerd, met het doel duurzaamheid te waarborgen. Informatie en kennis over duurzame investeringen worden in acht genomen en rekening mee gehouden.