Nieuws

Wij houden u op de hoogte.

Credit Life vernieuwt Inkomensgarantie met indexatie en driejaarlijkse update.

Credit Life introduceert een gewijzigde Inkomensgarantie waarbij de verzekeraar, als eerste in de markt, de mogelijkheid biedt tot indexatie van de uitkering. Daarnaast informeert Credit Life verzekerden elke drie jaar over de mogelijkheid het verzekerde bedrag zonder aanvullende gezondheidsverklaring te verhogen. Hiermee neemt Credit Life een deel van de zorgplicht uit handen van de intermediairs.

“Met het opnemen van de indexatie-optie in de vernieuwde Inkomensgarantie, is een verzekerde bij arbeidsongeschiktheid altijd gegarandeerd van het gewenste inkomen, is de uitkering altijd waardevast en heeft de adviseur altijd voldaan de zorgplicht”, zegt Perry Dizij, directeur van Credit Life. “Met deze indexatie-optie geven we verzekerden nog meer extra zekerheid.”

In navolging van de vorige maand vernieuwde Woonlastenverzekering is de nieuwe Inkomensgarantie de tweede verzekering die in korte tijd is aangepast aan de wensen en eisen van de met Credit Life samenwerkende adviseurs en hun klanten. Later dit jaar wordt in ieder geval nog één totaal nieuwe verzekering geïntroduceerd van de specialist in betalingsbeschermings- en overlijdensrisicoverzekeringen.

Indexatie van de uitkering is optioneel. Dizij verwacht dat veel verzekerden ervoor zullen kiezen. “Wij bieden als enige verzekeraar indexatie aan en lopen hiermee dus wederom voorop in de markt”, zegt hij. “Vooral bij een langlopende uitkering maakt indexatie veel verschil. Het stelt mensen in staat hun uitgavenpatroon door de jaren heen te handhaven.”


Zorgplicht uit handen

Elke drie jaar ontvangen verzekerden van Credit Life bovendien een bericht met de vraag of zij hun verzekering willen aanpassen. Zonder gezondheidsverklaring kunnen zij dan via hun adviseur het verzekerd inkomen met maximaal 15% verhogen. Dizij: “Adviseurs hoeven hier dus niet zelf aan te denken. Ook hier nemen we een stuk van hun zorgplicht uit handen.”

De nieuwe Inkomensgarantie keert ook een eenmalig extra bedrag uit van € 3.000 bij duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid, waarbij bij ziekenhuisopname een extra uitkering van € 35 per dag geldt. De premie van de verzekering blijft gemiddeld genomen gelijk. Daarnaast is het mogelijk de Inkomensgarantie af te sluiten voor alleen het risico van arbeidsongeschiktheid door een ongeval (Inkomensgarantie Basis), waarbij de verzekerde net zoals bij de woonlastenverzekering ieder moment in de toekomst de mogelijkheid heeft om deze basis-dekking uit te breiden naar een complete dekking.


Hoofdpunten

Hoofdpunten van de nieuwe Inkomensgarantie:

  • In elke situatie van arbeidsongeschiktheid wordt het gewenste inkomen gegarandeerd;
  • Optioneel indexatie van de ingegane uitkering;
  • Elke drie jaar informeert verzekeraar de verzekerde over de mogelijkheid om de verzekering eenvoudig aan te passen via het intermediair;
  • Eindleeftijd verhoogd van 66 naar maximaal 69 jaar (tot 70);
  • Standaard extra uitkering van € 3.000 bij permanente en volledig arbeidsongeschiktheid;
  • Standaard ziekenhuisgelduitkering van € 35 per dag (maximaal 30 dagen);
  • Keuze voor dekking voor arbeidsongeschiktheid Basis (ongeval).Aanvragen

De nieuwe Inkomensgarantie is opgenomen in de Inkomensplanner die adviseurs via het Extranet kunnen benaderen. De nieuwe tarieven zijn ook terug te vinden in alle gangbare en geüpdatete advies-softwarepakketten: Adviesbox, Findesk en DIAS Advies.
De indexatie-optie en de dekking AO Inkomensgarantie Basis (ongeval) is op dit moment af te sluiten via het Extranet en is beschikbaar in de advies-softwarepakket Adviesbox en Findesk

Klik hier voor meer informatie