Dienstwijzer

Op grond van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) verstrekken wij u onderstaande informatie.

 

Naam en adres


Credit Life

Professor J.H. Bavincklaan 2
1183 AT Amstelveen

Registratie bij de Autoriteit Financiële Markten

Wij zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder collectief nummer: 12015564

Aard van dienstverlening

Callas heeft de vergunning om te bemiddelen in: Levensverzekeringen, Inkomensverzekering, Schadeverzekeringen en Herverzekeringen.


Klachten

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij beschikken over een eigen klachtenprocedure en zullen onze uiterste best doen uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Ook zijn wij aangesloten bij het klachteninstituut voor de financiële dienstverlening: KiFiD. Mocht u desondanks menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot:


KiFiD

Postbus 93257
2509 AG DEN HAAG


Advisering

Wij houden ons uitsluitend bezig met de ontwikkeling en de administratieve verwerking van financiële producten. Wij houden ons niet bezig met advisering en verkoop van de financiële producten die wij administreren. Hiervoor werken wij samen met professionele zelfstandige financieel adviseurs in Nederland.


Selectie van aanbieders

Wij ontwikkelen en administreren financiële producten voor banken en verzekeringsmaatschappijen. Wij werken met een aantal voorkeursmaatschappijen.


Wijze van beloning

De kosten van onze werkzaamheden worden betaald door de bank of verzekeraar voor wie wij het financieel product administreren. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, dan informeren wij u vooraf hierover.