< Terug

Wat ziet Credit Life als werkloosheid?

Er zijn 4 punten waar je aan moet voldoen om door ons (geheel of gedeeltelijk) als werkloos te worden gezien:

  • Je werkgever heeft je arbeidsovereenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigd; en
  • Je werkt daardoor ten minste 16 uur per week minder; en
  • Je bent de baan tegen je zin verloren; en
  • Je baanverlies is jou niet verwijtbaar.

Dat betekent dat je verzekering niet uitbetaalt als je zelf ontslag hebt genomen of als je ontslagen bent door je eigen schuld, bijvoorbeeld als je rechtsgeldig op staande voet bent ontslagen.

Kom je er niet uit of heb je een andere vraag? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.

Gerelateerde vragen

Hoe geef ik werkloosheid door?

Wil je een claim doen op een verzekering in verband met werkloosheid? Gebruik dan het aangifteformulier op de documentenpagina en stuur deze per e-mail of post aan ons op. Heb je hulp nodig of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.

Wat gebeurt er met de verzekeringsuitkering bij werkloosheid als ik weer (deels) ga werken ?

Als je weer gaat werken, stopt de verzekeringsuitkering. Ga je minder uren werken? Dan kom je vaak nog steeds in aanmerking voor een verzekeringsuitkering. Het kan wel gebeuren dat wij dan iets minder gaan uitkeren. Je heb dan recht op het percentage van de uitkering dat je nog niet werkt.

Kom je er niet uit of heb je een andere vraag? Neem gerust <a href=”https://www.creditlife.nl/contact/”>contact</a> met ons op. We helpen je graag verder.

Ik ben opnieuw werkloos geworden. Wat nu?

Als je binnen 36 maanden nadat je van ons een uitkering bij werkloosheid ontving weer werkloos wordt, heropenen we je oude werkloosheidsuitkering. De uitkeringsperiode wordt verkort met de maanden die we eerder al uitkeerden. Is je laatste werkloosheid meer dan 36 maanden geleden? Dan openen we een nieuwe melding.

Kom je er niet uit of heb je een andere vraag? Neem gerust <a href=”https://www.creditlife.nl/contact/”>contact</a> met ons op. We helpen je graag verder.

Ik ben werkloos geworden. Hoe geeft ik dat door aan Credit Life?

Neem telefonisch, per e-mail of brief contact met ons op. We sturen je dan een formulier toe dat je kan invullen. Je kan het formulier ook zelf downloaden via de documentenpagina.

Kom je er niet uit of heb je een andere vraag? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.

Hoe geef ik een overlijden door?

Wil je de verzekering beëindigen in verband met een overlijden? Neem dan telefonisch, per brief of e-mail contact met ons op. Wij zullen de verzekering dan beëindigen.

Wil je een claim doen op een Overlijdensrisicoverzekering of andere verzekering in verband met een overlijden? Gebruik dan het aangifteformulier op de documentenpagina en stuur deze per e-mail of post aan ons op. Heb je hulp nodig of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.