< Terug

Wat moet ik doen als ik een verzekeringsuitkering wegen werkloosheid ontvang?

  1. Meld je werkloosheid binnen 30 dagen na het begin van je werkloosheid bij Credit Life. Dat doe je door contact met ons op te nemen via e-mail, telefoon of brief. Wij sturen je dan een formulier toe om in te vullen. Dat formulier moet je binnen 2 weken terugsturen.
  2. Je moet je aan alle regels rond je WW-uitkering van het UWV houden
  3. Wij vragen daarna om informatie bij jou. Je bent verplicht die informatie aan ons te geven.
  4. Je mag niets doen om er voor te zorgen dat je werkloosheid langer duurt
  5. Je moet iedere maand aantonen of nog recht hebt op een WW-uitkering. Zodra je WW-uitkering stopt moet je je nog steeds houden aan de regels die het UWV heeft voor het behouden van je WW-uitkering; zoals:
    a. Je bent beschikbaar voor werk. Je solliciteert en accepteert een baan als die je wordt aangeboden.
    b. Je bewijst elke maand dat je nog geen werk hebt, je als werkzoekende ingeschreven staat bij het UWV en vier keer per vier weken solliciteert.

Hou je je niet aan deze regels? Dan kunnen wij je verzekeringsuitkering verlagen of zelfs helemaal stopzetten. Heb je per ongeluk of expres teveel geld van ons ontvangen? Dan verrekenen we dit met je nog te ontvangen verzekeringsuitkering of vorderen we het geld terug.

Kom je er niet uit of heb je een andere vraag? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.

Gerelateerde vragen

Hoe geef ik werkloosheid door?

Wil je een claim doen op een verzekering in verband met werkloosheid? Gebruik dan het aangifteformulier op de documentenpagina en stuur deze per e-mail of post aan ons op. Heb je hulp nodig of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.

Wat gebeurt er met de verzekeringsuitkering bij werkloosheid als ik weer (deels) ga werken ?

Als je weer gaat werken, stopt de verzekeringsuitkering. Ga je minder uren werken? Dan kom je vaak nog steeds in aanmerking voor een verzekeringsuitkering. Het kan wel gebeuren dat wij dan iets minder gaan uitkeren. Je heb dan recht op het percentage van de uitkering dat je nog niet werkt.

Kom je er niet uit of heb je een andere vraag? Neem gerust <a href=”https://www.creditlife.nl/contact/”>contact</a> met ons op. We helpen je graag verder.

Ik ben opnieuw werkloos geworden. Wat nu?

Als je binnen 36 maanden nadat je van ons een uitkering bij werkloosheid ontving weer werkloos wordt, heropenen we je oude werkloosheidsuitkering. De uitkeringsperiode wordt verkort met de maanden die we eerder al uitkeerden. Is je laatste werkloosheid meer dan 36 maanden geleden? Dan openen we een nieuwe melding.

Kom je er niet uit of heb je een andere vraag? Neem gerust <a href=”https://www.creditlife.nl/contact/”>contact</a> met ons op. We helpen je graag verder.

Ik ben werkloos geworden. Hoe geeft ik dat door aan Credit Life?

Neem telefonisch, per e-mail of brief contact met ons op. We sturen je dan een formulier toe dat je kan invullen. Je kan het formulier ook zelf downloaden via de documentenpagina.

Kom je er niet uit of heb je een andere vraag? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.

Hoe geef ik een overlijden door?

Wil je de verzekering beëindigen in verband met een overlijden? Neem dan telefonisch, per brief of e-mail contact met ons op. Wij zullen de verzekering dan beëindigen.

Wil je een claim doen op een Overlijdensrisicoverzekering of andere verzekering in verband met een overlijden? Gebruik dan het aangifteformulier op de documentenpagina en stuur deze per e-mail of post aan ons op. Heb je hulp nodig of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.