< Terug

Wat gebeurt er als ik werkloos én arbeidsongeschikt ben?

Ben je eerst werkloos en wordt je daarna arbeidsongeschikt? Dan kom je vaak nog steeds in aanmerking voor een uitkering op basis van de arbeidsongeschiktheid. Op het moment dat je arbeidsongeschikt wordt, begint de eigenrisicoperiode te lopen. Tot die periode voorbij is, betalen wij wegens werkloosheid tot de maximale uitkeringsduur is bereikt. Het kan dus gebeuren dat er een periode is waarin je uitkering wegens werkloosheid is afgelopen maar je nog niet in aanmerking komt voor een uitkering wegens arbeidsongeschiktheid.

Wordt je dienstverband beëindigd terwijl je arbeidsongeschikt bent? Dan heeft dat geen gevolgen voor je lopende verzekeringsuitkering wegens arbeidsongeschiktheid. Je bent dan niet beschikbaar voor de arbeidsmarkt en krijgt dan dus geen uitkering wegens werkloosheid. Wel hou je recht op je verzekeringsuitkering wegens arbeidsongeschiktheid.

Kom je er niet uit of heb je een andere vraag? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.

Gerelateerde vragen

Hoeveel betaalt de Inkomensgarantie van Credit Life als ik arbeidsongeschikt wordt?

Dat hangt af van de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt toen je de verzekering afsloot. Je hebt toen bepaald hoeveel je ten minste wilde overhouden bij arbeidsongeschiktheid (het gegarandeerd inkomen). We kijken naar de uitkering die je nu van het UWV ontvangt en vullen dat bedrag aan tot het gegarandeerd inkomen. In het geval van de Inkomensgarantie hangt de hoogte van de verzekeringsuitkering dus af van de soort uitkering, de mate van arbeidsongeschiktheid en of je daarnaast (deels) werkt.

In het geval van een lastenverzekering, zoals de woonlastenverzekering, betalen wij je hypotheek zodra je 35 procent of meer arbeidsongeschikt bent. Het doet er dan niet meer toe welke uitkering je ontvangt en hoe hoog die is.

 

Lees meer
Hoelang betaalt Credit Life als ik arbeidsongeschikt word?

Zolang je verzekering loopt, duurt de uitkering. De meeste mensen verzekeren zich tot de aow-leeftijd, maar het kan ook een ander moment zijn. Bijvoorbeeld als je hypotheek is afgelost. Na die datum stopt de verzekering en dus ook de uitkering. De looptijd van je verzekering vind je terug op het polisblad.

De arbeidsongeschiktheidsrisicoverzekering (ARV) keert eenmalig een bedrag uit.

Kom je er niet uit of heb je een andere vraag? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.

Waarom wordt mijn arbeidsongeschiktheidsclaim niet uitgekeerd?

Credit Life controleert verschillende onderdelen op het moment dat je een claim bij ons indient. Als eerste bekijken we natuurlijk of je wel echt een polis bij ons hebt, of je de premie hebt betaald en of je verzekering dekt waar je een claim voor hebt ingediend. Als dat het geval is, gaan we naar de claim zelf kijken. Zo niet, betalen we niet uit.

Voor het kunnen uitkeren van claims is het heel belangrijk dat je eerlijk en volledig bent geweest op je gezondheidsverklaring. Als wij erachter komen dat je een bestaande ziekte of aandoening hebt verzwegen toen je die verklaring invulde, kan dat ernstige gevolgen hebben voor je claim. Dat kan zelfs betekenen dat we niet uitbetalen. Daarom is het ook zo belangrijk dat je eerlijk en volledig bent op de gezondheidscheck

Wat is het gegarandeerde inkomen?

Samen met jouw adviseur bepaal je welk bedrag jij maandelijks ten minste nodig hebt om rond te komen. Dat is het bedrag waar wij vanuit gaan met onze verzekering. Een ander woord voor dat minimumbedrag is het gegarandeerde inkomen. Dat gegarandeerde inkomen drukken we niet uit als een bedrag in euro’s maar als een percentage van je huidige loon. Op het moment dat je arbeidsongeschikt wordt, vullen wij je bestaande uitkering aan tot dit bedrag.

Lees meer
Hoe kan ik een overlijden doorgeven aan Credit Life?

Je kan een overlijden telefonisch, per e-mail of per doorgeven doorgeven aan Credit Life. Wij sturen je daarna een meldingsformulier toe. Je kan het formulier ook direct zelf downloaden via onze documentenpagina.

Kom je er niet uit of heb je een andere vraag? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.