< Terug

Hoeveel betaalt de Inkomensgarantie van Credit Life als ik arbeidsongeschikt wordt?

Dat hangt af van de afspraken die wij met elkaar hebben gemaakt toen je de verzekering afsloot. Je hebt toen bepaald hoeveel je ten minste wilde overhouden bij arbeidsongeschiktheid (het gegarandeerd inkomen). We kijken naar de uitkering die je nu van het UWV ontvangt en vullen dat bedrag aan tot het gegarandeerd inkomen. In het geval van de Inkomensgarantie hangt de hoogte van de verzekeringsuitkering dus af van de soort uitkering, de mate van arbeidsongeschiktheid en of je daarnaast (deels) werkt.

In het geval van een lastenverzekering, zoals de woonlastenverzekering, betalen wij je hypotheek zodra je 35 procent of meer arbeidsongeschikt bent. Het doet er dan niet meer toe welke uitkering je ontvangt en hoe hoog die is.

 

Ben je ook verzekerd tegen werkeloosheid? Dan keren wij het gehele bedrag uit bij volledige werkeloosheid. Bij gedeeltelijke werkeloosheid keren we een deel uit. We vullen dan aan tot het gegarandeerde inkomen.

Kom je er niet uit of heb je een andere vraag? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.

Gerelateerde vragen

Hoe geef ik werkloosheid door?

Wil je een claim doen op een verzekering in verband met werkloosheid? Gebruik dan het aangifteformulier op de documentenpagina en stuur deze per e-mail of post aan ons op. Heb je hulp nodig of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.

Wat gebeurt er met de verzekeringsuitkering bij werkloosheid als ik weer (deels) ga werken ?

Als je weer gaat werken, stopt de verzekeringsuitkering. Ga je minder uren werken? Dan kom je vaak nog steeds in aanmerking voor een verzekeringsuitkering. Het kan wel gebeuren dat wij dan iets minder gaan uitkeren. Je heb dan recht op het percentage van de uitkering dat je nog niet werkt.

Kom je er niet uit of heb je een andere vraag? Neem gerust <a href=”https://www.creditlife.nl/contact/”>contact</a> met ons op. We helpen je graag verder.

Ik ben opnieuw werkloos geworden. Wat nu?

Als je binnen 36 maanden nadat je van ons een uitkering bij werkloosheid ontving weer werkloos wordt, heropenen we je oude werkloosheidsuitkering. De uitkeringsperiode wordt verkort met de maanden die we eerder al uitkeerden. Is je laatste werkloosheid meer dan 36 maanden geleden? Dan openen we een nieuwe melding.

Kom je er niet uit of heb je een andere vraag? Neem gerust <a href=”https://www.creditlife.nl/contact/”>contact</a> met ons op. We helpen je graag verder.

Ik ben werkloos geworden. Hoe geeft ik dat door aan Credit Life?

Neem telefonisch, per e-mail of brief contact met ons op. We sturen je dan een formulier toe dat je kan invullen. Je kan het formulier ook zelf downloaden via de documentenpagina.

Kom je er niet uit of heb je een andere vraag? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.

Ik heb een werkloosheidsuitkering en ik heb me ziekgemeld bij het UWV. Moet ik dit ook aan Credit Life doorgeven?

Ja, als je je vanuit de WW ziekmeldt bij het UWV dan betaalt het UWV de eerste 13 weken je WW-uitkering door. Toch vinden we het fijn als je de ziekmelding ook direct bij ons meldt. Wij nemen je claim dan verder in behandeling op de dekking arbeidsongeschiktheid.

Kom je er niet uit of heb je een andere vraag? Neem gerust contact met ons op. We helpen je graag verder.