Service
Credit Life

Veranderingen en informatie snel en veilig doorgeven.

Klachtenbeheer

Bent u klant van onze partners TAF BV (Volmacht) of Callas Nederland BV (Administratie) en ontevreden over uw verzekeringspolis of dekking? Voor de snelst mogelijke behandeling van uw klacht verzoeken wij u om direct contact op te nemen met de betreffende aanbieder:

 

TAF BV

Klik hier voor het klachtenbeheer van TAF BV.

Callas Nederland BV

Het klachtenbeheer van Callas vindt u hier.

Mocht u een  klacht hebben over Credit Life International, dan staat ons klachtenteam graag voor u klaar.

Wat verstaan wij onder een klacht? 
Het gaat hierbij om elke uiting van klantenontevredenheid die niet eenvoudig is op te lossen door het verstrekken van (aanvullende) informatie of uitleg.

Credit Life

U kunt uw klacht via het online klachtenformulier of per post naar ons klachtenteam sturen.

Credit Life
T.a.v. Klachtencommissie
Burgemeester Stramanweg 101
1101 AA Amsterdam

Binnen drie werkdagen na ontvangst sturen wij u een bevestiging. Wij streven ernaar de gehele procedure binnen veertien dagen volledig te hebben afgehandeld. Lukt dit niet, dan ontvangt u van ons een brief waarin we u informeren over de reden van de vertraging en de verdere gang van zaken toelichten.

Indien voor uw klacht geen bevredigende oplossing is gevonden, dan heeft u de mogelijkheid zich te wenden tot de ombudsman van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). U kunt dit doen tot drie maanden na ontvangst van onze afsluitende mededeling over uw melding. Daarnaast kunt u zich met uw zorgen of klachten tot de rechter wenden.

Opmerking: Kifid neemt geen klachten in behandeling die reeds bij een rechtbank aanhangig zijn gemaakt.

Klachtenformulier

Klik hier voor het formulier.